Služby pro organizátory
kongresů a konferencí

Organizátorům kongresů a podobných "eventů" poskytujeme širokou podporu na poli reklamy a vizuální prezentace. K našim službám patří:

komplexní zajištění publikací

(tištěné i elektronické verze)

Grafické zpracování

Vytvoření verzí pro tisk a pro web

branding
v místě konání

(vlajky, cedule, sponzorské tabule)

navigace
v průběhu akce

(na přednášky, coffee break a další)

praktické i upomínkové předměty

 (bloky, propisky, dárky) včetně jejich případné kompletace, například do "kongresových tašek"